کوچتو، مربی همراه تو

شادی و رضایت‌مندی را از طریق ارائه خدمات مربیگری زندگی به ارمغان می‌آورد

درخواست مربی زندگی

درخواست مربی زندگی ثبت کنید تا همراهی برای دستیابی به خواسته‌های خود داشته باشید

ابزارهای توسعه فردی

ابزارهای توسعه فردی به شما کمک می‌کنند تا توانایی خود را در شناخت و یا اصلاح ویژگی‌های درونی‌ خود افزایش دهید

اهداف پیشنهادی

کوچتو اهداف پیشنهادی برای شما دارد، با انتخاب این اهداف می‌توانید به رشد متوازن در جنبه‌های مختلف زندگی خود کمک کنید

کوش دریافت کنید

به ازای انجام فعالیت‌ در کوچتو کوش (اعتبار) دریافت کنید. با ذخیره کوش‌ها می‌توانید برای خرید در کوچتو از آن‌ها استفاده کنید

اهدافت رو دنبال کن

خواسته‌ها و اهداف خود را در کوچتو ثبت کنید. ما همراه شما هستیم برای دستیابی به اهداف‌ و خواسته‌هاتان